« Dans | Träning »
Träning vid infektioner

Träna eller inte? Vad gäller?

Kan jag träna när jag är förkyld?
Både ja och nej.

Den stora faran som man talar om är MYOKARDIT eller hjärtmuskelinflammation. Ett allvarligt tillstånd som tar flera månader att återhämta sig ifrån och i vissa fall kan leda till döden, så kallad plötslig hjärtdöd. Flertalet av de virus och bakterier som kan ge upphov till myokardit finns det ännu inga vacciner emot. Därför måste man vidta vissa försiktighetsåtgärder.

En ”vanlig” förkylning orsakas ofta av virus som mycket sällan sätter sig på hjärtmuskeln. Problemet är bara hur vet man att det är en ”vanlig” förkylning. Vid vissa symtom ska man vara extra försiktig.

Träna INTE vid dessa symtom:
• Ont i halsen. Infektioner i övre luftvägarna sätter sig lättare på hjärtmuskeln.
• Feber. Här gäller ALLTID vila.
• Magsymptom, diarré.

Dessa kan ge komplikationer som hjärtmuskelinflammation.
Körtelfeber är ofta förenad med förstorad mjälte som kan brista vid kontaktsporter och tung styrketräning.

Det är vid allmän sjukdomskänsla, ensam eller i kombination med en eller flera av symtomen muskelsmärtor, muskelömhet, diffus ledvärk och huvudvärk, svårt att veta om de utgör förstadiet på ett allvarligt tillstånd.

Detta är, förutom risken för hjärtmuskelinflammation, en viktig orsak till den generella rekommendationen att INTE träna redan vid de första symtomen på en infektion i avvaktan på den fortsatta utvecklingen.

Fysisk ansträngning kan nedsätta infektionsförsvaret och därmed försvåra infektionsförloppet med svåra komplikationer som följd.

Vid ENBART snuva avvakta i tre dagar och se hur det utvecklas. Om inte symtomen förvärras kan träningen återupptas.

Är det farligt att träna när jag äter penicillin?

Det är inte penicillinet som gör träningen farlig utan infektionen som du fått penicillinet för som avgör. Äter man penicillin i 10 dagar mot halsfluss så träna inte första veckan även om symtomen försvinner efter några dagar.